You are currently viewing Post9: Obsługa nowo powstających firm „StartUp-ów”
IKONA_10

Powstaje nowa firma?


Od wielu lat specjalizujemy się w obsłudze reklamowej nowo powstających firm (StartUp). Nasza praca polega na opracowaniu całej szaty graficznej i wizerunku firmy. Najczęściej w skrócie tak to wygląda:

01.
Spotkanie i zapoznanie się z powstającą firmą.

Pierwsze spotkania, wysłuchanie i omówienie zakresu prac.
Ustalenie i spisanie zakresu prac jakie mają być wykonane.
Wykonanie pierwszych „szkiców” i pracowanie koncepcji brandu.

02.
Projekt logotypu
i szaty graficznej firmy.

Na tym etapie powstaje to co najważniejsze, dobry i dopracowany logotyp i prezentacja całej szaty graficznej firmy z zaakceptowanym logotypem.

03.
Przyjęcie zakresu projektów i zadań
do pracy.

Zaczyna się proces projektowania serwisu internetowego i materiałów reklamowych jakie są niezbędne w pierwszej fazie pracy firmy (wizytówki, teczki konferencyjne, szyldy, reklamy prasowe, strony social media).

04.
Etap powstawania
 i dopracowywania
przyjętych zadań.

Ten etap to największa ilość pracy. Na tym etapie są akceptowane przez Was projekty i zdawane do realizacji (produkty dla drukarń, reklamy zewnętrznej, montaże szyldów …itp)

05.
Zadanie Państwu
całości zleconych nam prac.

Końcowy etap zamykanie projektu.

06.
Spotkanie i omówienie
dalszej współpracy.

Zakończyliśmy ten ważny projekt. Spotykamy się o rozmawiamy na temat naszej dalszej współpracy, ustalamy w jakim zakresie mamy nadal uczestniczyć w życiu nowo powstałej firmy.

Dodaj komentarz