You are currently viewing POST1: Nowa linia opakowań na rynek europejski – GRAMINEX
dav

Przedstawiamy jedno z  sześciu opakowań 1 kg tej linii. 

Kolejny etap to zaprojektowanie 4,5 kilogramowych opakowań z uchwytem.
Podobnie i tu przedstawiam jedno z sześciu opakowań z tej linii.

Dodaj komentarz