PORTFOLIO

Nasz dorobek graficzny wykonany na przestrzeni 19 lat

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi pracami

Portfolio_1

KALENDARZE

Kalendarze trójdzielne, arkuszowe i ozdobne

Portfolio_2

KATALOGI

Wybrane katalogi foldery i ulotki

Portfolio_3

LOGOTYP

Wybrane zaprojektowane logotypy

Portfolio_4

OPAKOWANIA

Wybrane opakowania i etykiety

Portfolio_5

PLAKAT

Wybrane projekty plakatu

Portfolio_6

WIELKI FORMAT

Wybrane projekty bilboardów i megaboardów

Portfolio_7

FOTOGRAFIA

Fotografia reklamowa i nie tylko

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.
Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
•  pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
•  Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
•  Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.